reklama.png
Error
  • XML Parsing Error at 1:873. Error 9: Invalid character

Parenzana Magic Bike - Predavanja

Thursday, 09 July 2015 22:25 administrator
Print PDF

Poziv na sudjelovanje na prekograni?nim stru?nim radionicama na temu zdravlja, sporta, povijesti i razvoja Parenzane

 

U sklopu prekograni?ne rekreativne biciklijade odrati ?e se i dvije radionice ?iji je pokrovitelj Mestna Ob?ina Koper.

Cilj radionice ?e biti da se za dugotrajno uvede redovita rekreacija na Parenzani, pod sloganom "subote za rekreaciju". Radionica ?e se izvoditi      kombinirano: teoreti?no i prakti?no-sa aktivnom rekreacijom po Parenzani. Na ovim radionicama predstaviti ?e se i projekt Parenzana u njezinim razli?itim fazama djelovanja.

 

Uklju?ivanje djece u biciklizam:

                        Tema bi obra?ivala vanost uklju?ivanja djece u bavljenju biciklizmom kao rekreativnu disciplinu, ali

                        i kasniju mogu?nost bavljenja biciklizmom kao sportskom disciplinom i nastupanju na slubenim

                        Prakti?nim primjerima i iskustvima pokazala bi se vanost i pozitivni u?inci biciklizma za razvoj

                        motorike djece sa fizi?ke strane, a i razvoj intelekta sa psiholoke strane.

                        Osim toga predavanje bi dalo i prakti?ne savjete roditeljima te dodatnu mogu?nost u informiranju istih

 Vanost pravilne prehrane i hidratacije u bavljenju sportom:

                        Tema je namijenjena svima koji se bave profesionalno ili rekreativno sportom, a pogotovo ?e biti

                        fokusirana na biciklizam.

                        Vanost pravilne prehrane i unosa teku?ina prije, tijekom i nakon sportske aktivnosti vani su dio

                        pravilnog izvo?enja treninga ili utrke.

                        Primjerima iz prakse iz razli?itih biciklisti?kih disciplina ?emo pokazati koje su najbitnije razlike

                        u pravilnom unosu hranjivih tvari u organizam, posebno imaju?i u vidu potrebe mla?ih uzrasta i odraslih ljudi.

 

Radionice su otvorenog tipa za grupu do 30 sudionika.

Prijave na radionicu su mogu?e na e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ili na dan odravanja manifestacije barem 1 sat prije po?etka.

Radionice ?e se odrati u Kanegri u blizini "Cocco Bara" sa po?etkom u 16 sati.

 

poziv

mediabanner2.jpg