reklama.png

kavrijana

Wednesday, 12 February 2014 09:49 administrator
Print PDF

 

 

Kronometar je zanimljiva disciplina, ali na cesti je malo teška za organizaciju i nije tako zabavna. Zato smo odlučili u suorganizaciji sa Mjesnim odborom Krasica i Zajednicom Talijana Krasica krenuli u organizaciju takve vrste utrke na njihovom području.

Staza je kružnog oblika dužine cirka 7 km u jednom smjeru, a podloga je raznovrsna, ima asfalta (malo), singletrackova po šumskoj podlozi, širokih traktorskih puteva i kamenih sekcija. Pošto je staza bila zabavna, ali i istovremeno zahtjevna u oba smjera nije nam bilo lako odlučiti kako će se utrka odvijati. Na kraju smo se odlučili da se utrka sastoji od dva dijela, prvi krug u jednom smjeru te nakom što ga svi odvoze, utrka kreće u drugom smjeru, te kumulacijom vremena dobivamo pobjednka.

Utrka je odličn prihvaćena od sudionika koji su je koristili i za testiranje vlastite kondicije.

SKICA STAZE I VISINE

 

mediabanner2.jpg